Mokslinė veikla

Svarbesnės publikacijos

 • Giedraitytė, M., Lazdauskas, T., Zabarauskaitė, R. (2010). Vaikų poreikių tenkinimas ir psichosocialinis prisitaikymas tėvams išvykus iš Lietuvos. Visuomenės sveikata 2 (49), 1–12.
 • Proyer, R. T, Ruch, W., Ali, N. S., Al-Olimat, H. S., Amemiya T., Adal, T. A., Ansari, S. A., Arhar, Š., Asem, G., Baudin, N., Bawab S., Bergen, D., Brdar, I., Brites, R., Brunner-Sciarra, M., Carrell A., Carretero Dios, H., Celik, M., Ceschi, G., Chang, K, Chao-chih, L., Cheryomukhin, A., Chik, M. P. Y., Chlopicki, W., Cranney, J., Dahourou, D., Doosje, S., Dore, M., El-Arousy, N., Fickova, E., Führ, M., Gallivan, J., Geling, H., Germikova, L., Giedraityte, M., Goh, A., González, R. D., Guohai, C., Ho, S. K., Hrebícková, M., Jaime, B., Jun, W., Hertzberg Kaare, B., Kamble, S., Kazarian, S., Kerkkanen, P., Klementová, M., Kobozeva, I. M., Kovjanic, S., Kumaraswamy, N., Lampert, M., Levesque, M., Loizou, E., Loving, R. D., Lyttle, J., Machline, V. C., McGoldrick, S., Min, L., McRorie, M., Mõttus, R, Munyae, M. M., Navia, C. E., Nkhalamba, M., Pedrini, P. P., Petkova, M., Platt, T., Popa, D.-E., Radomska, A., Rashid, T., Rawlings, D., Rubio, V. J., Samson, A. C., Sarid, O., Shams, S., Sisokohm, S., Jakob, S., Snikhovska, I., Stephanenko, E. A., Stokenberga, L., Stuer, H., Tanoto, Y. S. R., Tapia, L., Taylor, J., Thibault, P., Thompson, A., Thörn, H., Toyota, H., Ujlaky, J., Vanno, V., van der Westhuizen, B., Wijayathilake, D., Wong, P. S. O., Wycoff, E. B, & Yeun, E. J. (2009). Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): A multi-national study involving 73 countries. Humor: International Journal of Humor Research 22(12), 253–279.
 • Giedraitytė, M., Bieliauskaitė, R. (2006). Psichologinis atsparumas vaikystėje: sampratos problematika. Psichologija 34, p. 7–19.

 

Kiti straipsniai

 • Giedraitytė, M., Raižienė, S. (2010). Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ypatumai / www.ikimokyklinis.lt
 • Giedraitytė, M., Raižienė, S. (2010). Vaikų pažintinę ir socialinę raidą skatinančios tėvų nuostatos / www.ikimokyklinis.lt 

 

Pranešimai konferencijose

 • Giedraitytė, M. Internal Family Representations and Psychosocial Adjustment of Children Facing Temporal Separation with Parents. The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA). 2010 m. gegužės 12–15 d., Vilnius.
 • Giedraitytė, M. Psychological Adaptation of Children with Parents working Abroad. XIV International Conference on Developmental Psychology (ESDP). 2009 m. rugpjūčio 18–22 d., Vilnius.
 • Giedraitytė, M. Vaikų, kurių tėvai išvykę iš Lietuvos, šeimos santykių reprezentacijos ir elgesio bei emociniai sunkumai. IV-oji pasaulio lietuvių psichologų konferencija. 2009 m. liepos 2–4 d., Vilnius.
 • Lazdauskas, T., Giedraitytė, M. Pozityvios vaiko raidos galimybės emigracijos kontekste. Tarptautinė konferencija ,,Mikro ir makro aplinkos įtaka pozityviosios tėvystės raiškai: geroji praktika, tarptautinė patirtis”. 2008 m. lapkričio 20–21 d., Vilnius.  
 • Giedraitytė, M., Bieliauskaitė, R. Atsparumo tyrimų teorinis pagrindas. III Pasaulio lietuvių psichologų konferencija. 2006 m. birželio 21–23 d., Vilnius.
 • Giedraitytė, M. Atsparumo konstruktas raidos psichopatologijoje. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija ,,Psichologijos mokslo taikymas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės”. 2006 m. balandžio 28 d., Vilnius. 
 • Giedraitytė, M., Lazdauskas, T., Bieliauskaitė R. Psychological Problems of Children with Parents Working Abroad. 20-th Biennial ISSBD Meeting. 2008 m. liepos 13–17 d., Würzburg.
 • Giedraitytė, M. Keletas pastabų dėl neįgalaus vaiko brolių/seserų tyrimų. LIPD teorinė-praktinė konferencija. 2005 m. vasario 5–6 d., Vilnius.  
 • Giedraitytė, M. Vaiko, turinčio neįgalų brolį ar seserį, psichologinė adaptacija. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija ,,Psichologiniai tyrinėjimai: problemos ir perspektyvos”. 2004 m. balandžio 23 d., Vilnius (III mokslo premija).
 • Giedraitytė, M., Bieliauskaitė, R. Vaiko, turinčio neįgalų brolį ar seserį, psichologinė adaptacija. II Pasaulio lietuvių psichologų konferencija. 2004 m. rugsėjo 18–19 d., Vilnius.
 • Giedraitytė, M., Bieliauskaitė, R. Nerimo sutrikimus turinčių vaikų šeimos santykių ypatumai. Tarptautinė Baltijos psichologijos konferencija. 2004 m. rugsėjo 15–17 d., Vilnius.

 

Projektinė veikla

 • Vaikų, kurių tėvai išvyko iš Lietuvos, psichologinių ir socialinių gerovės veiksnių tyrimas (2008). Tyrimo ataskaitą rengė Šileika, A., Gruževskis, B., Zabarauskaitė, R., Giedraitytė, M., Lazdauskas, T.

MRU dėstytojo tinklapis